Fertility - filmen
 

Filmen beskriver hur Mercierterapi fungerar och dess effekter. Man träffar par som har haft fertilitetsutmaningar och följer deras resa med Mercierterapi.

Du kan se filmen på FMTV på 10 dagars gratis medlemsskap.


https://www.fmtv.com/