Om Mercierterapi Sverige
 


Mercierterapi Sverige grundades efter vår utbildning i Köpenhamn 2018. Jag har en bakgrund som näringsterapeuter med stort intresse för kvinnohälsa och hur man kan stötta kroppen naturligt med Funktionsmedicin/Livsstilsmedicin. Individbaserad livsstilsmedicin innebär att vi utgår från dig och din unika situation. Vi tar oss tid att lyssna och vi hittar lösningar tillsammans som ett team utifrån personlig situation, symptom, eventuell diagnos samt livsstil.

En frisk och balanserad kropp är fertil. För oss handlar optimal hälsa och fertilitetsoptimering inte enbart om att vilja fortplanta sig och utan vi ser fertilitet som ett friskhetstecken där kroppen är så balanserad att den kan prioritera de reproduktiva systemen.


"Mercier Therapy includes a relationship of accompaniment
between the client and the practitioner. This critical component of
the therapy means that it is not merely a transaction of services,
but a relationship of trust that forms and develops over time."

 

Vår vision är att fungera som ett komplement till vården; bl.a. inför infertilitetsbehandlingar, vid PCOS eller endometrios, och hjälpa dig att långsiktigt optimera din hälsa och fertilitet efter dina individuella förutsättningar. Vi jobbar både med par och enskilda individer i alla våra paket. Vid flera klienter på samma plats har vi möjlighet att resa till din ort för behandling.

Vi samarbetar även med svenska gynekologer, barnmorskor, endokrinologer, psykologer och allmänläkare. Vid behov kan vi referera till dem för att göra undersökningar och vanliga labb-tester. Vi har även nära kontakt med kbt-terapeuter, mediyoga instruktörer och doulor. Vårt nätverk av internationella naturläkare, läkare och sjukgymnaster är också en viktig resurs.

Vi jobbar både med Skype/videosamtal och på mottagning med klienter från hela världen.