Mercier Sveriges integritetspolicy


Mercier Sveriges klienters uppgifter lagras enligt följande så länge det behövs, dock max 10år enligt patientdatalagen. Uppgifterna kan komma att lagras elektroniskt, GDPR säkrat och/eller på utskrivna papper i ett låst arkivskåp hos Mercier Sverige. Att spara informationen är för att underlätta vid uppföljningsmöten för återkommande klienter.
Önskar du som klient att Mercier Sverige inte lagrar några uppgifter kring dig, anger du detta i skrift innnan rådgivning startar. 
Som klient kan du när som helst kontakta Mercier Sverige skriftligen för att makulera de uppgifter som finns sparade.

Nedan ser du vilka uppgifter som kommer att lagras enligt ovan;
Kontaktuppgifter
Inskickade provsvar
Hälsoenkät, hälsostatus
Anteckningar från rådgivningstillfället
Mercier Sveriges rekommendationer och hälsoplan.