Disclaimer

Mercier Sverige har information om örter, kosttillskott, andra produkter, tjänster och terapier både konventionella och holistiska - det gäller endast allmän hälsoinformation. Mercier Sverige är enbart en utbildningsresurs. Denna webbplats ska inte användas som ersättare för medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av hälsotillstånd eller problem. Användare av denna webbplats ska inte förlita sig på information som tillhandahålls på denna webbplats för egna hälsoproblem. Eventuella frågor om din egen hälsa bör riktas till din egen läkare eller annan vårdgivare. Mercier Sverige ger inga garantier eller uttryckliga eller underförstådda förklaringar med avseende på noggrannhet, fullständighet, aktualitet, jämförande eller kontroversiell karaktär eller användbarhet av information som finns eller hänvisas till på denna webbplats. Mercier Sverige tar inte något ansvar för din användning av denna webbplats eller informationen eller produkterna som finns här. Hälsorelaterad information ändras ofta och därför kan informationen på denna webbplats vara föråldrad, ofullständig eller felaktig. Användning av denna webbplats skapar inte ett uttryckt eller underförstått förhållande mellan terapaut och patient. Du uppmanas härmed att samråda med en läkare eller annan professionell vårdgivare innan du fattar några beslut, eller vidtar några åtgärder eller inte vidtar några åtgärder som rör något hälsoproblem eller problem som du kan ha när som helst, nu eller i framtiden. Vid användning av denna webbplats godkänner du att varken Mercier Sverige eller någon annan part är eller kommer att vara förpliktigad eller på annat sätt ansvarig för beslut som fattats, inköpta produkter eller åtgärder som vidtagits eller åtgärder som inte vidtas på grund av din användning av information, terapi och/eller produkter eller tjänster som presenteras på denna webbplats. Hela innehållet på denna webbplats bygger på Mercier Sverige och Jennifer Merciers åsikter, om inte annat anges. Individuella artiklar baseras på respektive upphovsmans åsikter, som behåller upphovsrätten som markerad. Informationen på denna webbplats är inte avsedd att ersätta ett besök hos kvalificerad sjukvårdspersonal och är inte avsedd som medicinsk rådgivning. Den är avsedd som en delning av kunskap och information från forskning och erfarenhet av Dr. Mercier och övriga utövare av Mercierterapi. Dr. Mercier och Mercier Sverige uppmuntrar dig starkt att fatta egna hälsovårdsbeslut baserat på dina efterforskningar och i samarbete med kvalificerad sjukvårdspersonal. Dessa uttalanden har inte utvärderats av Socialsyrelsen/Food and Drug Administration. Dessa produkter/tjänster/terapier/utbildningar/information är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Om du är gravid, ammar, tar mediciner eller har ett medicinskt tillstånd, kontakta din läkare innan användning av några produkter/tjänster/terapier.