Hur kan vi hjälpa dig?
 

Under Mercierterapi-fliken kan du hitta mer information om varje enskild situation och se vad som är relevant för just dig. 
 

Introduktionsmöte

Vi har alltid ett introduktionsmöte med dig som klient, eller er som par innan behandling utförs. Under det mötet beslutar vi oss, i samråd med dig, för vilken typ av behandling som bäst passar dina/era behov. På det första introduktionsmötet går vi igenom tidigare inskickat hälsoformulär, eventuella provsvar samt pratar om livsstil och andra faktorer som kan inverka positivt eller negativt på din hälsa. 

Vi erbjuder också närings- och örtterapi som tillägg till samtliga behandlingar för att optimera resultaten.

 

Shared Journey fertilitetsoptimering utanför Stockholm

För dig som bor utanför Stockholm eller utanför Sverige har vi ett komprimerat behandlingsprogram på 4 dagar där du får Mercierterapi 90min/dag. De andra komponenterna i Mercierterapi Sveriges fertilitetsoptimering, Shared Journey, ingår och genomförs på distans. Vid 2 par eller fler som önskar denna tjänst kan vi resa till din ort. Merkostnader för resan tillkommer.
 

Övriga Mercierterapibehandlingar utanför Stockholm

För dig som bor utanför Stockholm eller utanför Sverige har vi ett komprimerat behandlingsprogram på 4 dagar där du får Mercierterapi 90min/dag. Den första konsultationen genomförs på distans via Skype/video. Vid 4 par eller fler som önskar denna tjänst kan vi resa till din ort. Merkostnader för resan tillkommer.

Övriga behandlingar hos Mercier Sverige

För rådgivning i samband med Mercierterapi, efter graviditet, fertilitetsförståelse, hormonella obalanser samt manlig fertilitetsoptimering kan ni boka närings- ,ört- eller hormonterapi. 
 


Närings- och örtterapi

Som funktionsmedicinska näringsterapeuter arbetar vi utifrån ett livsstilsmedicinskt perspektiv. Vi letar efter anledningen till att obalanser uppstått. Med hjälp av tester, hälsoenkäter, symtom och din egen beskrivning skapar vi oss en helhetsbild av nuläget. Vi arbetar fram en plan tillsammans och du får med dig rekommendationer och verktyg för att nå dina mål.

Vårt mål är alltid att du ska få en bättre livskvalitet, livsstil, balans och hälsa i helhet. Vi arbetar med rådgivning, kostomläggning, örter och kosttillskott för att nå resultat.
 

Hormonterapi

Obalans i köns- och stresshormonerna kan yttra sig på olika sätt. Det kan orsaka allt från humörsvängningar till infertilitet hos både män och kvinnor. Mercier Sverige arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med näring och livsstil som grund.

Man kan få hormonella obalanser av många anledningar; stress, näringsbrist, dålig sömn, för mycket- eller för lite träning, hormonella preventivmedel, miljögifter och mycket annat.

Vi kan vara till hjälp vid problematik som endometrios, PCOS, myom, utebliven ägglossning, utebliven mens (amenorré), och när du vill - eller har - slutat med hormonella preventivmedel.

Vi hjälper dig med ovan nämnda problem utifrån din personliga situation, symptom, eventuell diagnos samt livsstil.
 

Tester och arbetssätt

Vi arbetar både online (videosamtal), via telefon och på vår mottagning i Stockholm.

Mötet med oss är uppdelat i två delar. Under första delen berättar du om dina besvär och vi går igenom den hälsoenkät och eventuella tidigare tagna provsvar som du skickat in till oss. Vi pratar om livsstil, relationer, stress och andra faktorer som kan påverka din hälsa negativt eller positivt. Det hjälper oss att steg för steg skapa en helhetssyn och utgångspunkt att arbeta ifrån.

Andra delen av mötet ger vi information och rekommendationer kring kost, eventuella kompletterande prover och en plan framåt.

Några av testerna och metoderna vi arbetar med är: Mercierterapi, funktionsmedicinska protokollet, kost- och näringsrådgivning, Dutchtest, mage/tarm-hälsa, hårmineral-analys, födoämnesintoleranser och sköldkörteltest bland mycket annat.
 
Vi har ett nära samarbete med svenska gynekologer, barnmorskor, endokrinologer och allmänläkare. Vid behov kan vi referera till dem för att göra undersökningar och vanliga labb-tester. Vi har även nära kontakt med kbt-terapeuter, mediyoga instruktörer och doulor. Vårt nätverk av internationella naturläkare, läkare och sjukgymnaster är också en viktig resurs.


"Mercierterapi kan ej utföras vid följande;
Om du har hormonspiral, kopparspiral, Essure eller cancerdiagnos."