Mercierterapi Sverige arbetar utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv, med stort intresse för optimal hälsa och fertilitet och hur man kan stötta kroppen på naturlig väg. Individbaserad livsstilsmedicin innebär att vi utgår från dig och din unika situation. Vi tar oss tid att lyssna och vi hittar lösningar tillsammans som ett team utifrån personlig situation, symptom, eventuell diagnos samt livsstil.

Vi ser inte dina symptom som själva problemet utan vi letar istället efter grundorsaken till att symptomen uppstår. En frisk och balanserad kropp är fertil. För oss handlar optimal hälsa och fertilitetsoptimering inte enbart om att vilja fortplanta sig utan vi ser fertilitet som ett friskhetstecken där kroppen är så balanserad att den kan prioritera de reproduktiva systemen.


"Being fertile is the most natural process within our body
and when it seems stuck, weak or broken we will jump in and help."
- Dr Jennifer Mercier

 

Mercierterapi är en djupgående massageteknik som används för att återställa optimal funktion av bäckenets olika organ. All behandling sker utvärtes kring bäckenets olika områden. Mercierterapi ser till att organen i bukområdet har rätt position, full rörlighet och blodflöde för optimal funktion.
 
En fallstudie från 2013 visade att av kvinnor med fertilitetsutmaningar, som fått Mercierterapi blev totalt 83% gravida inom ett år efter behandlingen. 80% blev gravida på helt naturlig väg genom att enbart använda Mercierterapi och kartläggning av sin egen menscykel.

Förutom fertilitetsoptimering hjälper vi dig även med hormonella obalanser och problematik som PCOS, endometrios, utebliven ägglossning, utebliven mens (amenorré), myom, efter kejsarsnitt och när du slutat med hormonella preventivmedel.

Vi har ett nära samarbete med svenska gynekologer, barnmorskor, endokrinologer och allmänläkare. Vid behov kan vi referera till dem för att göra undersökningar och vanliga labb-tester. Vi har även nära kontakt med kbt-terapeuter, mediyoga instruktörer och doulor. Vårt nätverk av internationella naturläkare, läkare och sjukgymnaster är också en viktig resurs.